Patiënten enquête – Huisartsenpraktijk Maters – Nes Ameland
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Maters
Schoolstraat 1 9163GE
Nes Ameland

Patiënten enquête

In het kader van de certificering van onze praktijk en apotheek, is uw mening voor ons van grote belang. Daarom kan het zijn dat wij u vragen een enquête voor ons in te vullen (gemiddeld 1 x per 3 jaar). Wij zijn erg dankbaar voor uw medewerking. Via deze pagina zullen we u, zodra we de uitkomst gekregen hebben, hiervan op de hoogte brengen.

Analyse patiënttevredenheidsonderzoek 2019

In januari en februari hebben wij enquêtes uitgedeeld aan ongeveer 50 patiënten uit onze praktijk. Deze enquêtes waren bedoeld als een patiënttevredenheidonderzoek. Wij willen u hartelijk danken voor de moeite die u genomen heeft om deze voor ons in te vullen en bij deze willen wij u op de hoogte stellen van de uitkomst van dit onderzoek.

Wij hebben een gemiddeld cijfer gekregen van een 8,8! Hier zijn we erg blij mee. Maar natuurlijk blijven er ook altijd punten voor verbetering. Er is onder andere naar voren gekomen dat u geregeld langer dan 10 minuten moet wachten door uitloop van het spreekuur en dat u weleens gesprekken aan de balie heeft kunnen horen.

Wij zullen extra alert zijn op bovenstaande punten en hopen daardoor op verbetering.

Ook is naar voren gekomen dat het merendeel van de patiënten niet op de hoogte is van de klachtenregeling. Op onze website, www.huisartsmaters.nl, staat deze klachtenregeling uitgebreid beschreven.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en voor eventuele vragen kunt u bij de assistente terecht.