Patiënten enquête – Huisartsenpraktijk Maters – Nes Ameland
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Maters
Schoolstraat 1 9163GE
Nes Ameland

Patiënten enquête

Analyse patiënttevredenheidsonderzoek 2022

Eens in de 3 jaar voeren wij een patiënt tevredenheidsonderzoek uit om via deze weg eventuele knelpunten te ontdekken. Dit doen we door middel van een enquête.

Ook dit jaar hebben wij dit gedaan. Sinds begin januari van dit jaar hebben wij 60 enquêtes uitgedeeld aan patiënten die de praktijk bezocht hebben. Daarvan hebben we 43 stuks terug gekregen. Wij willen iedereen die de enquête ingevuld heeft hartelijk bedanken voor de genomen moeite! Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de uitkomst van dit patiënt tevredenheidsonderzoek.

De meeste punten zijn erg positief beantwoord, wij zijn blij om dat te lezen. Hieronder volgen 2 punten die ons zijn opgevallen en deze zullen extra onze aandacht krijgen.

  • Komt het voor dat u langer dan 10 minuten moet wachten door uitloop van het spreekuur?

32% heeft hierop geantwoord dat dit vaak gebeurd en 51 % dat dit regelmatig gebeurd. Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken, maar is helaas niet altijd mogelijk. In sommige gevallen heeft een patiënt meerdere vragen of is het probleem complex waardoor de ingeplande tijd niet voldoende blijkt. Dit is ook een reden dat de assistente kan vragen waar u voor op het spreekuur komt, zodat de assistente kan inschatten hoeveel tijd er nodig is. Indien u zelf vooraf het idee heeft meer tijd nodig te hebben, verzoeken wij u dit bij het maken van de afspraak aan te geven. Wij kunnen dan extra tijd inplannen en op deze manier proberen uitloop van het spreekuur te beperken.

  • Kunt u in de wachtkamer (flarden van gesprekken) horen of zien wat er in de spreek- of onderzoekskamer gebeurt of besproken wordt bij de balie?

60% heeft deze vraag met ja beantwoord. Meer dan 90% hiervan heeft geen vertrouwelijke informatie gehoord. De afgelopen jaren is dit punt al vaker aan de orde gekomen. Wij hebben de afgelopen jaren hier ook al maatregelen voor getroffen. Er is onder andere muziek in de wachtkamer gekomen en er zijn plastic schermen bij de balie geplaatst. Helaas blijkt dit niet voldoende om alle flarden van gesprekken weg te nemen. Het is bij ons altijd mogelijk om in een aparte ruimte de assistente te spreken. Indien u dit prettig vindt, mag u dit aangeven.

Als gemiddeld cijfer hebben wij een 8.7 gekregen! Wij vinden dit een mooie score en hier zijn wij natuurlijk erg tevreden over!